Voorbeelden Voorwoord Thesis Statements

Hoe schrijf ik een goed voorwoord?

Het voorwoord is onderdeel van de scriptie en bestaat uit niet meer dan 5 alinea’s. Het voorwoord komt voor de samenvatting te staan.

Doel voorwoord

In het voorwoord vertel je de lezer als het ware hoe je het onderzoek hebt beleefd. Je vertelt kort waarom dit onderzoek volgens jou van belang is. Verder kun je aankaarten wat goed ging en wat beter kon tijdens jouw onderzoek. Tot slot bedank je de personen die hebben geholpen met het schrijven en nakijken van je scriptie. Het voorwoord schrijf je pas wanneer jouw onderzoek is afgerond. Omdat dit een persoonlijk onderdeel is, mag je hier de ik- en wij-vorm gebruiken.

Opbouw voorwoord

Alinea 1: Kennismaking
In de eerste alinea introduceert je het onderwerp van jouw onderzoek en vertel je kort waar het onderzoek over gaat. Verder beschrijf je jouw persoonlijke achtergrond en vermeld je in opdracht van wie of wat het onderzoek is uitgevoerd.

Alinea 2: Ervaringen
Hier beschrijf je kort hoe je het onderzoek hebt beleefd. Vermeld wat goed ging en waar je tegenaan bent gelopen. Ook kun je vertellen hoe de samenwerking met jouw scriptie- en/of stagebegeleider verliep.

Alinea 3: Dankwoord (1)
In de volgende alinea bedank je de personen of instellingen die wezenlijk hebben bijgedragen aan het tot stand komen van jouw scriptie.

Alinea 4: Dankwoord (2)
Hier kun je eventueel nogmaals je dank betuigen aan personen of instellingen die ook een bijdrage hebben geleverd aan jouw scriptie, maar minder hoofdzakelijk. Bijvoorbeeld collega’s, vrienden en familie.

Alinea 5: Afsluiting
Het voorwoord sluit je altijd af met jouw naam, de plaats en datum van schrijven.

Voorbeeld

Voor u ligt het adviesrapport over een strategisch marketingplan voor Hardman Pearson. Dit rapport is geschreven als afstudeeronderzoek ter afsluiting van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Gedurende het afstudeertraject heb ik mij bezig gehouden met het onderwerp online marketing. Meer specifiek was de vraag hoe Hardman Pearson online marketing kan inzetten om de naamsbekendheid te vergroten onder Nederlandse advocaten.

Dit afstudeertraject heb ik als zeer positief en leerzaam ervaren. Wel vond ik het lastig om in een kort tijdsbestek voldoende respondenten te vinden voor de enquête.

Graag wil ik een aantal personen bedanken voor hun steun en bijdrage aan dit afstudeeronderzoek. Allereerst wil ik mijn afstudeerbegeleiders Harvey Specter en Mike Ross bedanken voor de goede begeleiding en het vertrouwen in het positief afronden van het afstudeertraject.

Ook wil ik mijn collega-juristen bedanken voor het overnemen van mijn taken op momenten dat ik werkte aan dit onderzoek. Daarnaast wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor alle steun die ze mij geboden hebben de afgelopen tijd.

Ik wens u veel leesplezier.

Donna Paulsen

Amsterdam, 20 februari 2017

Checklist:

    Het beslaat niet meer dan 5 alinea’s.
    Alleen personen die hebben bijdragen worden bedankt.
    Deze personen worden op volgorde van relevantie bedankt.
    De spelling van voor- en achternamen is consistent.
    De ik- en wij-vorm zijn toegestaan.
    Sluit af met je naam, de plaats en datum.

Ben je toe aan het schrijven van je voorwoord? Dan feliciteren we je eerst even met het feit dat je je scriptie (bijna) af hebt en dat je op het punt staat hem in te leveren. Goed gedaan! In deze blogpost vertellen we je alles wat je moet weten om een voorwoord te schrijven, zodat je je scriptie mooi kunt afronden. Succes met de laatste loodjes!

Wat is een voorwoord?

Het voorwoord is de eerste tekst van een rapport, verslag of scriptie. Het is een stukje tekst dat voorafgaat aan je scriptie. Het is dus letterlijk een woord vooraf. Met andere woorden, voordat je scriptie begint mag je even wat vertellen in een persoonlijke stijl. Let op: maak het niet té persoonlijk, houd het wel professioneel.

Wat staat er in een voorwoord?

Je voorwoord is een persoonlijk woord vooraf. ‘Persoonlijk’ houdt in dat je kunt vertellen over jouw ervaring met je scriptie. Je kunt bijvoorbeeld vertellen over het doel waarmee je ging studeren, over het plezier waarmee je aan je scriptie hebt gewerkt of wat je hebt geleerd van je scriptie. Meestal bestaat het voorwoord uit tenminste drie alinea’s.

Voorbeeld voorwoord

Bouw je voorwoord bijvoorbeeld door drie tot vier alinea’s te schrijven. In de eerste alinea omschrijf je het onderwerp van je scriptie en de opleiding waarvoor je deze scriptie schrijft. In de tweede alinea vertel je iets over je achtergrond (vooropleidingen, stages etc.) en hoe je tot dit onderwerp bent gekomen of waarom je dit onderwerp hebt gekozen. In de derde alinea vertel je iets over het verloop van jouw afstudeerproces. Wat vond jij leuk, bijzonder, interessant of leerzaam? Ten slotte bedank je in de vierde alinea mensen die je geholpen hebben.

Wie bedank je?

Bedank de mensen die je gesteund of geïnspireerd hebben. Je bedankt over het algemeen alleen mensen die echt geholpen hebben. Vergeet vooral je docenten niet: Bedank ze voor hun begeleiding en hun feedback in dit leerproces. Doe dit altijd – ook als je het niet altijd even gezellig vond!

Hoe sluit je af?

Wens de lezer veel leesplezier toe. Sluit af met je voor- en achternaam. Vermeld ook de plaatsnaam en de datum van schrijven.

Tip: wees positief

Als je minder enthousiast bent over het verloop van je scriptieproces, dan kun je hier best wat over zeggen, maar wees niet te negatief. Je voorwoord is immers het eerste wat de lezer leest, en je wilt niet per ongeluk je hele scriptie in een negatief daglicht zetten. Als je toch wat ‘uitdagingen’ wilt vermelden, probeer je dan genuanceerd, diplomatiek en een beetje positief uit te drukken. Wil je laten weten dat het voor jou niet altijd makkelijk was? Zeg er dan ook bij dat je er veel van geleerd hebt. Woorden die je liever vermijdt, zijn ‘helaas’, ‘mislukt’, ‘ik wilde eigenlijk’.


Ben je je scriptiedocument compleet aan het maken? Lees ook deze blogpost over alle onderdelen van een volledig scriptiedocument.

Heb je vragen over je voorwoord of over andere onderdelen van je scriptie? Maak dan een afspraak met een van onze scriptiebegeleiders. Zij kunnen je alles uitleggen wat je moet weten om een goede scriptie te schrijven. Meld je aan of lees hier meer over onze scriptiebegeleiding.

Meld je aan voor een kennismaking

0 thoughts on “Voorbeelden Voorwoord Thesis Statements

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *